משרדנו מתמחה בתחום דיני התאגידים, עמותות ומשפט אזרחי מסחרי ועוסק במתן שירותים משפטיים איכותיים ומגוונים לעסקים וחברות וכן, לעמותות ומלכ"רים בכל תחומי פעילותם.
כמו כן, משדרנו מלווה ומייצג, הן יחידים והן תאגידים, במסגרת הליכי הוצאה לפועל והליכי חדלות פירעון.
משרדנו דוגל במתן שירותים משפטיים איכותיים ומקצועיים, בשילוב חשיבה משפטית יחד עם פתרונות יצירתיים ויחס אישי לכל לקוח ולקוח.

התנהלות משפטית נכונה של עמותה בעת חלוקת מלגות

התנהלות משפטית נכונה של עמותה בעת חלוקת מלגות   עמותות רבות במסגרת פעילותן נוהגות לחלק מלגות ומענקים. חלוקת המלגות והמענקים נהוגות בעיקר מתוך מטרה לתמוך בתכניות או אוכלוסיות ספציפיות (כגון: נוער בסיכון, נזקקים ומעוטי יכולת, אברכי כולל ותלמידי ישיבות, לימודים וכיוצ"ב). החוק אינו מגדיר במפורש מה מותר ואסור בנושא זה, אך עדיין קיימות הנחיות שונות

קרא עוד

תיקוני חקיקה לעניין פטור מארנונה לעמותות – שנת 2017

תיקוני חקיקה לעניין פטור מארנונה לעמותות – שנת 2017   במהלך שנת 2016 אישרה הכנסת מס' תיקוני חקיקה בפקודת מסי העירייה ומסי הממשלה (פטורין) (מס' 26), התשע"ו-2016 (להלן: "הפקודה"). תיקונים אלו הינם רלוונטיים להגשת בקשות לפטור בשנת הכספים של שנת 2017. פעולות תיקוני חקיקה אלו נועדו למעשה להיטיב עם עמותות באופן שבו ביחס לשנת 2016,

קרא עוד