משרדנו מתמחה בתחום דיני התאגידים, עמותות ומשפט אזרחי מסחרי ועוסק במתן שירותים משפטיים איכותיים ומגוונים לעסקים וחברות וכן, לעמותות ומלכ"רים בכל תחומי פעילותם.
כמו כן, משדרנו מלווה ומייצג, הן יחידים והן תאגידים, במסגרת הליכי הוצאה לפועל והליכי חדלות פירעון.
משרדנו דוגל במתן שירותים משפטיים איכותיים ומקצועיים, בשילוב חשיבה משפטית יחד עם פתרונות יצירתיים ויחס אישי לכל לקוח ולקוח.

תיקוני חקיקה לעניין פטור מארנונה לעמותות – שנת 2017

תיקוני חקיקה לעניין פטור מארנונה לעמותות – שנת 2017   במהלך שנת 2016 אישרה הכנסת מס' תיקוני חקיקה בפקודת מסי העירייה ומסי הממשלה (פטורין) (מס' 26), התשע"ו-2016 (להלן: "הפקודה"). תיקונים אלו הינם רלוונטיים להגשת בקשות לפטור בשנת הכספים של שנת 2017. פעולות תיקוני חקיקה אלו נועדו למעשה להיטיב עם עמותות באופן שבו ביחס לשנת 2016,

קרא עוד

"חוק הספאם" חל גם על הודעות המופצות לגיוס תרומות לעמותות ואלכ"רים

"חוק הספאם" חל גם על הודעות המופצות לגיוס תרומות לעמותות ואלכ"רים סעיף 30א לחוק התקשרות (בזק ושירותים), התשמ"ב – 1982, הידוע גם בשמו וכינויו כ"חוק הספאם", אוסר על מפרסם לשלוח "דבר פרסומת" באופן מסחרי, ללא קבלת הסכמה מראש מהנמען (אלא אם התקיימו שלושת התנאים המנויים בחוק). החוק מאפשר לנמען שנשלח אליו דבר פרסומת בניגוד לחוק,

קרא עוד